Ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulmasını sağlamak amacıyla girişimci adaylarına çeşitli destekler sağlamaktadır.

Etkin destek ve hizmetlerle Kobi ve girişimcilerin yenilikçi, teknolojik ve rekabetçi bir yapıya ulaşmalarını sağlayarak ekonomik ve sosyal kalkınmadaki paylarını arttırma misyonu ile KOSGEB bir çok destek kalemi sunmaktadır.

Sunulan bu destekler ile ilgili olarak profesyonel ekibimiz ile birlikte danışmanlık hizmeti sunmaktayız.


1. Kurumsal Danışmanlık

Yönetim Danışmanlığı

Eğitimli ve tecrübeli Yönetim Danışmanlarıyla;

 • Firmanızda yaşadığınız, tespit ettiğiniz veya farkında olmadığınız,
 • Size zaman, para, işgücü, kalite, müşteri veya motivasyon kaybettiren işletme ve yönetim problemlerinizi teşhis edin.

Sunduğumuz teşhis raporu (Firma Analiz Raporu) doğrultusunda ve Yönetim Danışmanlarımızın hazırlayacağı Aksiyon Planını kullanarak;

 • Problemlerinizin çözümlerini geliştirilebilir ve uygulayabilir,
 • Uygulamanın yürütülmesi, çözümün yeterliliğinin ve başarısının kontrolünde Yönetim Danışmanlarından destek alabilirsiniz.

Unutmayınız ki Yönetim Danışmanımız;

 • İşletmeniz için tarafsız bir gözdür,
 • İşletme körlüğü için farklı bir gözdür,
 • Yönetim için yardımcı bir gözdür,
 • Tüm personel için uzman bir gözdür.

Kurumsal Check Up

Firmanızda gerçekleştireceği arama konferansları ve teşhis çalışmaları sonunda üretim, hizmet, kalite, yönetim, pazarlama, satın alma, finansman, muhasebe ve personel ve tüm fonksiyonlarınızın;

 • Problemlerini,
 • Güçlü ve Zayıf Yönlerini,
 • Değerlendirebileceğiniz fırsatları ve sizi bekleyen olası tehditleri

hazırlayacağımız Firma Check-Up Raporuyla elde edin.


Kalite Yönetim Sistemleri Danışmanlığı

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, IS0 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi konularında gerekli sistemlerin kurulması için danışmanlık hizmeti sunmaktayız

Kurumsallaşma Danışmanlığı

Bir aile şirketi olabilirsiniz, ya da bir süreden beri büyüyüp gelişen işlerinizi artık kontrol edemiyor olabilirsiniz. Mevcut yapınızla atölye düzeninden fabrika düzenine geçmeniz gerektiğini ya da geçtiğinizi düşünüyor olabilirsiniz... Şirketimizin bu şekilde düşünen işletme sahiplerine önerisi, biran önce yeniden yapılanın ve kurumsallaşın. Kurumsallaşma çalışmaları içerisinde Yönetim Danışmanları;

 • Firmanızın tüm bölüm ve faaliyetlerini inceleyecek, tanıyacak ve anlayacak,
 • Firma kültürünüzü ve üst yönetimin amaç ve politikalarını belirleyecek,
 • Satın almadan pazarlamaya, üretimden kalite kontrole, finansmandan muhasebeye, maliyet hesaplarından bilgi işlem ve paylaşım fonksiyonlarınıza kadar tüm bölümlerinizi analiz edecek,
 • Personel yapınızda sürekli eğitim ile farklılaşma yaratacak,
 • Karşılıklı olarak planlananlar tamamlandığında projenin ilk başlangıcından çok daha ileri bir noktada sizi yeni ufuklara uğurlayacaktır.

Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma

Aile işletmelerini diğer işletmelerden farklı kılan en önemli özellik, sürekli olarak etkileşim içerisinde olan iki sistemden, yani aile ve işletmeden oluşmasıdır. Bu ikisi arasında denge kurulamaz, ilişkiler sağlıklı bir zemine oturtulamaz ise problemler artarak devam eder. Bundan kurutulmanın yolu, kurumsallaşmaktan geçmektedir. Bu konudaki danışmanlık hizmetimizde, hem aileye, hem işletmeye hem de aile-işletme ilişkileri üzerinde sistemleşme ve kurumsallaşma çalışmaları yapılmaktadır. Aile Anayasası’nın oluşturulması, aile üyelerinin işletmedeki konumlarının, yetki, görev ve sorumluluk alanlarının belirlenmesi, eski-yeni kuşak yapılandırılmasının yapılması, işletmenin kurumsallaşması gibi konularda eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.


Yeniden Yapılandırma Danışmanlığı

Gerek giderek büyüyen işletmelerimizin, gerek sıkıntılar yaşayan işletmelerimizin yada yeni durumlar için yeni pozisyon almak isteyen işletmelerimizin tüm fonksiyonları ile yeniden yapılanmasını içeren danışmanlık hizmetimizdir. İşletmenin ve içinde bulunduğu sektörün, rekabet ortamının incelenmesinden sonra işletme için ana stratejiler, amaç ve hedefler belirlenerek işletmeyi bu amaçlara taşıyacak fonksiyonel ve organizasyonel yapının belirlenmesi ve kurulması aşamalarını içerir.

2. Bireysel Danışmanlık

MEVA İŞ GELİŞTİRME VE DANIŞMANLIK olarak, kendisini profesyonel olarak yetiştirmek ve geliştirmek isteyen bireylere yönelik olarak bire-bir olarak sunduğumuz özel danışmanlık hizmetidir. Aile şirketinde görev almak isteyen, kendisini yönetici yada profesyonel bir çalışan olarak geliştirmek isteyenlere yönelik olarak yöneticilik, girişimcilik, kalite, satış-pazarlama, personel yönetimi, kişisel gelişim vb konularda kişiye özel olarak verilen koçluk ve mentörlük konularını da içeren bir hizmettir.

Diğer Hizmetlerimiz