Günümüzde çalışma hayatına yön vermekte olan 4857 sayılı iş kanunu; işçilere iş güvencesi sağlanması, çalışma şekillerinin ve verimliliğin kollandığı farklı modellerle yürütülmesi, iş sözleşmelerinin yeni formları, kısa çalışma ödeneği gibi örneklenecek özelliklere sahip olmakla beraber işverenler açısından, insan kaynaklarının yeni bir anlayışla yeniden, etkin ve doğru yöntemlerle uygulanmasını kaçınılmaz bir zarurete dönüştürmüştür.

Yürürlükteki İş Hukuku Mevzuatının, çalışanları korumaya odaklı olması ve işverene yüklediği usulüne uygun yazılı ispat mecburiyeti, çalışanlar tarafından açılan davalarda birçok işvereni yüklü tazminatlarla karşı karşıya bırakmaktadır. Meva Danışmanlık olarak iş hukuku ve sosyal güvenlik alanında verdiğimiz hizmetlerin çerçevesi oldukça geniştir. Sunduğumuz danışmanlık hizmetleriyle bu alandaki sorunlarınızı ve olası risklerinizi kaynağında ve gecikmeden çözüme kavuşturmak için işbirliğine hazırız.


İş Hukuku Danışmanlığı Nedir?

30 yılı aşkın bir süre çalışma hayatına yön veren 1475 Sayılı İş Yasası, değişen ve gelişen ekonomik ve sosyal hayatın gereklerini karşılayamaz hale gelmiş olmasının yanı sıra Avrupa Birliği uyum sürecinde, bu konuda da duyulan gereklilik nedeniyle, yeniden düzenlenmiş ve 4857 Sayılı (yeni) İş Yasası yürürlüğe konmuş bulunmaktadır. Yenilenen bu iş yasası, temel esprileri bakımından çok önemli özellikleri de beraberinde iş hayatına getirmiştir. İşçilere “iş güvencesi” sağlanması, çalışma şekillerinin –verimliliğin kollandığı- farklı modellerle yürütülmesi, “iş sözleşmelerinin yeni formları, kısa çalışma ödeneği” v.s. gibi örneklenecek özellikler, işverenler açısından, insan kaynaklarının yeni bir anlayışla yeniden, etkin ve doğru yöntemlerle uygulanmasını kaçınılmaz bir zarurete dönüştürmüştür.

İş Hukuku ile ilgili davalarda şirket avukatlarına destek vermek, layihaların hazırlanmasında görüşlerini bildirmek, toplantılarda bulunarak görüşlerini bildirmek, İşçi-işveren uyuşmazlıklarında teknik yardımda bulunmak, iş mevzuatı uyarınca işverenin dikkat etmesi gereken hususları yazılı ve sözlü olarak bildirmek, Fesih, İhbar, Kıdem, Yıllık İzin gibi Uygulama ve Mevzuata Uygunluk Danışmanlığı İşveren ve İşçi Arasında Meydana Gelecek Uyuşmazlıkların Barışçı Yoldan Çözümü hizmetlerini içerir.

Diğer Hizmetlerimiz