Büyüklüğü ve faaliyet gösterdiği sektör ne olursa olsun, insan kaynaklarını iyi bir şekilde yöneten şirketlerin yüksek performans gösterdiği görülmektedir. İnsan kaynaklarını iyi bir şekilde yönetemeyen şirketlerin ise varlıklarını sürdürebilmeleri imkansızdır. Gerek işe alım ve personel seçimi gerekse şirketin organizasyon yapısının şirketin hedefleri doğrultusunda planlanması, şirketleri başarıya ulaştıran en önemli etkenlerden birisidir. Şirketlerin hedefleri doğrultusunda nitelikli çalışanları istihdam etmek ve onlara en uygun olduğu işleri vermek, çalışanların verimliliğinin artırılması ve etkin olmayan bölümlerin azaltılması, çalışanların yeterli seviyede ve gerekli eğitimleri alması başarıya giden yolda şirketlere yardımcı olacaktır. İnsan kaynağı yönetiminin bu önemine binaen, konusunda uzman ve tecrübeli kişilerden profesyonel danışmanlık alınması oldukça önemlidir.


İnsan Kaynakları Danışmanlığı Nedir?

İnsan Kaynakları Sisteminin Kurulması, Denetimi, Raporlaması, Görev Tanımlarının Oluşturulması, Performans Değerlendirme Sistemlerinin Oluşturulması, Ücret Yönetimi Sistemlerinin Oluşturulması, Kariyer Planlama Sistemlerinin Oluşturulması, Eğitim-Geliştirme Sistemlerinin Oluşturulması, Ödül-Teşvik-Ceza Motivasyon Sistemlerinin Oluşturulması, Şirket Politikalarına Uygun Yönetmelik ve Talimatların Hazırlanması gibi hizmetleri içerir.

Diğer Hizmetlerimiz