Bordrolama konusunda işletmenizin ihtiyaçlarına en uygun çözümün tespitini yaptıktan sonra firmanıza yararlı olacak en uygun sistemin kurulmasını sağlıyoruz. Firmanızda çalışan personellerinizin özlük işlemlerinden tutunda tüm çalışma süresi içindeki gerekli olan yasal işlemlerini gizlilik çerçevesinde profesyonel olarak takip ediyoruz. Bordrolama hizmeti veren firmamız işletmenize ait tüm iş yerlerinin aylık SGK bildirgelerini düzenliyor, ayrıca tüm sorumluluğu üzerimize alarak sizleri mevcut risklerden uzaklaştırıyoruz.

Personel Bordro Hizmetlerinin verilmesi, Personel ücret bordrolarının hazırlanması, Şahıs bazında normal kazanç, fazla mesai, prim ve diğer ödenekler ile yasal kesinti ve net ödemeyi gösteren ücret tediye bordrolarının hazırlanması, Ödeme listelerinin ve elektronik ortamda banka disketlerinin hazırlanması, Kıdem tazminatı, iş sözleşmesinin feshi ile ilgili hakların hesaplanması ve yasal kayıt ve belgelerin düzenlenmesi.


Bordrolama Hizmeti Nedir?

Bordrolama günümüz şirketlerinin verimliliklerini artırmak amacıyla başvurduğu en etkin yöntemlerden biri dış kaynak kullanımıdır. Makina kullanımından, araba kiralamaya uzanan dış kaynak kaynakları dünya çapında iş gücü ve insan kaynakları konularında da önemli bir orana sahiptir. Sabit maliyetlerin düşmesine, konusunda uzman ekiplerle çalışılmasına ve operasyonel verimliliğe fayda sağlayan bordrolama hizmeti de bu kapsamda önem kazanmaktadır. Meva Danışmanlık bünyesinde yer alan bordroloma hizmeti, bu 4857 sayılı İş Kanununa ve çalışma mevzuatları kapsamında dayalı olarak yürütülmektedir. Bordrolama hizmetimiz özellikle 4691 sayılı kanun ve/veya 5746 sayılı kanun gerekleri dikkate alınarak gerçekleştirilmektedir.

Bordrolama Kapsamında Neler Yapıyoruz?

Müşterilerimiz bordro hazırlanması konusundaki tüm süreçleri, Meva Danışmanlık’ın bilgi ve deneyiminden faydalanarak, kendi işlerine odaklanma fırsatı bulabileceklerdir. Bordro hazırlamak; yasal bir zorunluluk olmasının yanı sıra mevzuat takibi ve parametre güncellemeleri nedeniyle insan kaynakları ya da muhasebe departmanlarına iş yükü getiren, ancak şirkete katma değer yaratmayan bir uygulamadır. Aynı zamanda firma içerisinde gizlilik ilkesine bağlı kalarak bordro ve özlük işlemlerinde profesyonel hizmet verilmektedir.

Diğer Hizmetlerimiz