Kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması veya sınıflandırılması gibi her türlü işlem kişisel veri işleme olarak kabul edilmektedir ve kanunda düzenlenen kurallara uygun olmalıdır.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), 7 Nisan 2016 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumayı, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemeyi, kişilerin mahremiyetini korumayı ve kişisel veri güvenliğini korumayı amaçlamaktadır. Konusunda hukuki, akademik ve teknik yönden yetkin personeller tarafından Veri Envanteri çıkarılması ile VERBİS'e Kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi de dahil olmak üzere tüm teknik ve idari tedbirleri kapsayan KVKK & GDPR Uyum Danışmanlığı hizmetlerini sağlıyoruz.


Yeni çıkan kişisel verilerin korunması düzenlemelerine hazır mısınız?

Uzun zamandır gündemde olan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu TBMM’de kabul edilerek yasalaştı. Bu kanun ile beraber hem kamunun hem de özel sektörün kişisel verileri ne şekilde işleyebileceğinin esasları düzenlenmektedir. İsim-soyisim, TC Kimlik Numarası, IP adresi, telefon numarası, resim, özgeçmiş bilgileri, e-posta adresi gibi verilerin yanı sıra hobiler, tercih ve beğeniler, fiziksel özellikler, gezinti alışkanlıkları gibi veriler de kişisel veri olarak kabul edilmektedir. Kişisel verilerin; elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması veya sınıflandırılması gibi her türlü işlem kişisel veri işleme olarak kabul edilmektedir ve Kanun’da düzenlenen kurallara uygun olmalıdır.

Diğer Hizmetlerimiz