Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca resmî bir belge şeklinde düzenlenen ve geçerlilik süresi içinde yabancıya Türkiye’de çalışma ve ikamet hakkı veren izin belgesidir. 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanununa göre, yabancıların Türkiye’de bağımlı veya bağımsız çalışmaya başlamadan önce alması gereken çalışma iznidir. Türkiye’de yabancı çalıştırmak isteyen işverenler, Çalışma Bakanlığı’ndan Çalışma izni almakla yükümlüdürler. Yabancı personel Çalışma İzni alınmadan yapılan çalışmalar kaçak çalışma kabul edilir. Denetimlerde tespit edilmesi halinde işverene ve yabancıya idari para cezaları uygulanır. Ayrıca yabancı sınır dışı edilebilir.

Yabancı uyruklu çalışanlar için çalışma ve ikamet izinleri alımı, sürelerinin izlenmesi, çalışmaya bağlı ikamet iznine dönüştürülmesi ve zamanında bildirimlerin yapılması işlemlerinde danışmanlık yaparak işletmenizi büyük bir iş yükünden kurtarıyoruz.


Yabancı çalıştırma izni nedir?

Yabancı uyruklular için Türkiye'de çalışma şartları arasında en önemlisi çalışma iznidir. Çalışma izni; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan alınması gereken izindir. Alınacak izin için hazırlanacak belgeler, işçinin çalışacağı sektöre göre değişiklik gösterir. Şartların sağlanması ve çalışma izni alınması halinde bu aynı zamanda oturma izni yerine de geçecektir. Ancak oturma izni çalışma izni yerine geçmemektedir. İzinsiz çalışan yabancı uyruklular için işveren de çalışan da para cezası ödemek zorundadır. Yabancı uyruklu çalışma izni; süreli çalışma izni, süresiz çalışma izni, bağımsız çalışma izni, istisnai çalışma izni olarak farklı türlere ayrılmaktadır.

Diğer Hizmetlerimiz