Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından özel sektörde Ar-Ge ve yenilik yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için teknolojik bilgi üretilmesini, üründe ve üretim süreçlerinde yenilik yapılmasını, ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesini, verimliliğin artırılmasını, üretim maliyetlerinin düşürülmesini, teknolojik bilginin ticarileşmesini, rekabet öncesi işbirliklerinin gelişmesini, teknoloji, yoğun üretim, girişimcilik ve bu alanlara yönelik yatırımlar ile Ar-Ge’ye ve yeniliğe yönelik doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının ülkeye girişinin hızlandırılmasını, Ar-Ge personeli ve nitelikli iş gücü istihdamının artırılmasını desteklemek ve teşvik etmek amacıyla 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunu yayımlamıştır.


Arge ve İnovasyon Yönetimi Danışmanlığı Hizmetlerimiz

  • Ar-Ge ve İnovasyon Stratejilerinin Oluşturulması ve Yönetilmesi
  • Ar-Ge/Tasarım Merkezi kurulumu
  • Ar-Ge/Tasarım Merkezi Analiz/Kurulum/Teknik Sürdürme Çalışmaları
  • Ar-Ge/Tasarım Merkezi proje başvuru süreçleri
  • Ar-Ge/Tasarım Merkezi yürütme ve yönetimi
  • Ar-Ge/Tasarım Merkezi denetimi
Diğer Hizmetlerimiz